• darkblurbg
  กองสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพฯ
  ศึกษาดูงานเรื่องการดูแลผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ
 • darkblurbg
  รพ.ท่าหลวงรับเกียรติบัตรชื่นชม
  ด้านการลดอุบัติเหตุจราจร
 • darkblurbg
  ก้าวใหม่ สปสช.
  ดาวน์โหลดแอปพริเคชัน
 • darkblurbg
  ชาว รพ.ท่าหลวง ร่วมใจทำบุญ รพ.
  เนื่องในวันครบรอบ 27 ปี พร้อมกับ เปิดหอประชุมใหม่
 • darkblurbg
  ประกาศรับสมัครนักโภชนากร
  รพ.ท่าหลวงรับสมัครนักโภชนากร ลูกจ้างชั่วคราว
 • darkblurbg
  ไวรัสซิกา ไข้ซิกา.
  โรคติดต่อที่ไร้วัคซีนป้องกัน ภัยเงียบจากยุงลาย
 • darkblurbg
  ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA
  Reaccredit เมื่อ 12 มค.59

สายด่วน เจ็บป่วยฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุ บริการฟรี 24 ชั่วโมง

ประวัติความเป็นมา
ตำบลท่าหลวง เดิมอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอชัยบาดาล ต่อมาได้แยกจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอท่าหลวง และยกฐานะเป็นอำเภอท่าหลวง เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2532 สาเหตุที่ได้ชื่อว่า "ท่าหลวง" เมื่อหลายสิบปีก่อนบริเวณฝั่งซ้ายตะวันออกของแม่น้ำป่าสักเป็นป่าสงวนแห่งชาติ มีต้นไม้หนาทึบและสัตว์ป่าอาศัยอยู่ ด้านฝั่งตะวันตกของแม่น้ำป่าสักชาวบ้านปลูกสร้างบ้านเรือนเพื่ออยู่อาศัย และต้องข้ามแม่น้ำมาเพื่อล่าสัตว์ ตัดฟืน ชาวบ้านจึงเรียกป่าสงวนแห่งนั้นว่า "ป่าหลวง" และบริเวณที่ข้ามแพของชาวบ้านเรียกว่า "ท่าหลวง"

 

พื้นที่

เป็นที่ราบสูงมีแม่น้ำป่าสักไหลผ่าน สภาพดินเป็นดินลูกรังและมีน้ำตกวังก้านเหลืองเป็นเส้นแบ่งเขตแดนกับอำเภอชัยบาดาล
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลหนองผักแว่น อำเภอท่าหลวง และ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลแก่งผักกูด , ตำบลทะเลวังวัด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลทะเลวังวัด , ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลแก่งผักกูด อำเภอท่าหลวง และ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ข้อมูลจาก http://www.thaitambon.com/

คำขวัญอำเภอท่าหลวง

"ท่าหลวงนามกระเดื่อง  แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกวังก้านเหลือง  ลือเลื่องป่าจำปีสิรินธร  นครโบราณซับจำปา"


 

ภาพโรงพยาบาลท่าหลวง ณ ปัจจุบัน


ปี พ.ศ.2538 ก่อตั้งเมื่อเป็น รพ.สาขาของ รพ.ชัยบาดาล


ปี พ.ศ.2533 ขยายเป็นโรงพยาบาล ขนาด 10 เตียงพ.ศ.2539 เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ถึงปัจจุบัน

ผู้อำนวยการ


CKD SCREEN88%

DM GOOD CONTROLL76%

HT GOOD BP CONTROLL97%

SCREEN DMHT97%

DM EYE SCREENING97%

DM FOOT SCREENING97%

More... ดาวน์โหลดเอกสาร-โปรแกรม
ลำดับ
รายละเอียด
1 ภาพประทับใจเลี้ยงส่งคุณอัมพร 1
2 รหัสวัคซีน 128
3 คู่มือ59 เล่ม1เหมาจ่าย สปสช 80
4 ไฟล์โครงสร้าง 43 แฟ้ม ปี 2559 85
5 รหัสค่าใช้จ่าย รพ. 91
6 IM Present HA Reaccredit 109
7 Powerpoint it&ncd 84
K M - W E B B O A R D ดูทั้งหมด...
ลำดับ
หัวข้อกระทู้
อ่าน
ตอบ
#
1 ทดสอบ1 488 9
2 ทดสอบ5 134 0
3 ทดสอบ3 430 1
4 ทดสอบ2 494 2
5 ทดสอบ4 83 0
//