รพ.ท่าหลวงรับรางวัลมาตรฐานและคุณภาพการรักษา HA  ที่ศูนย์ประชุมเมืองทองธานี Reaccredit เมื่อ 12 มค.59