รพ.ท่าหลวงรับสมัครนักโภชนากร ลูกจ้างชั่วคราว อัตราเงินเดือน 8,596  บาท จำนวน 1 อัตรา 

โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-30 สิงหาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่  31 สิงหาคม 2559

ในเวลา 10.00 น. และสอบสัมภาษณ์ในเวลา 14.00 น.เป็นต้นไป สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เบอร์โทร 036497105 ต่อ 101 หรือ 102