ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ชาวโรงพยาบาลท่าหลวงได้ร่วมใจกันจัดงานทำบุญเลี้ยงเพลพระ

เนื่องในวันครบรอบเปิดโรงพยาบาล 27 ปี พร้อมนี้ ได้เปิดหอประชุมแห่งใหม่

โดยมี นพ.ประดิษฐ ธนาเดชากุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าหลวงเป็นประธานในพิธี